1. برای راه اندازی سرورها هیچ هزینه ای گرفته نمیشود .

خرید vps سرور مجازی